Procesmanagement

Gegevens en traceerbaarheid zijn essentieel om processen te controleren. Onze Process Manager-software verzamelt procesgegevens en zet deze om in betekenisvolle informatie waarmee de workflow kan worden getraceerd, gevolgd en beheerd.