Totaaloplossing

Bij Wassenburg weten we dat een schone en gedesinfecteerde endoscoop een belangrijke voorwaarde is voor het waarborgen van de veiligheid van elke patiënt en elke procedure. Daarom bieden we een complete reeks systemen, verbruiksartikelen en diensten met betrekking tot de hele reinigings- en desinfectiecyclus voor endoscopen: onze totaaloplossing.

Apparatuur

Met onze reinigings- en desinfectiemachines en droogkasten worden flexibele endoscopen gereinigd, gedesinfecteerd, gedroogd, geconditioneerd en opgeborgen volgens de hoogste standaarden. Elke stap van het proces wordt ondersteund en gemonitord door traceerbaarheid- en beheersoftware. Hiermee wordt elke stap geverifieerd, zodat er volledige en eenvoudig toegankelijke rapporten worden geleverd.

Proceschemicaliën

Wassenburg biedt een volledige reeks reinigings- en desinfectiemiddelen die speciaal zijn ontworpen voor de WASSENBURG®-apparatuur. Alle combinaties – d.w.z. chemicaliën en apparatuur – worden onderworpen aan een typekeuring volgens de laatste standaarden. De resultaten van de typekeuring leveren bewijs voor een effectief reinigings- en desinfectieproces.

Training en ondersteuning

Training en ondersteuning zijn essentieel voor onze totaaloplossing. We bieden trainingsprogramma’s voor ziekenhuispersoneel en voorzien in onderhoud en validatie om de uitstekende continue prestaties van uw apparatuur te kunnen garanderen.

Financiële diensten

We verlenen financiële diensten voor uw financieringsbehoeften.

Voorreiniging

Het vooraf reinigen van de endoscoop begint direct na de verwijdering van de inbrengbuis uit de patiënt en voordat de endoscoop van de processor wordt losgekoppeld.

Reiniging & desinfectie

Omdat endoscopen meerdere malen worden gebruikt, is een grondige reiniging en desinfectie na elke procedure vereist om kruisbesmetting te voorkomen.

Drogen & geconditioneerde opslag

Drogen & conditioneren zijn fundamentele stappen in de herverwerking van endoscopen om zeker te zijn dat endoscopen schoon blijven.

Transport

Een transportsysteem is aanbevolen om flexibele endoscopen veilig te vervoeren tussen behandelkamer en reinigingsruimte.

Traceerbaarheid

Het traceren en volgen van de reinigingscyclus voor endoscopen is niet alleen in overeenstemming met regelgeving, maar ook essentieel voor het verkrijgen van belangrijke inzichten in de werking van de verschillende afdelingen.