Traceren

Het traceren en volgen van de reinigings- en desinfectiecyclus voor endoscopen is niet alleen in overeenstemming met regelgeving, maar ook essentieel voor het verkrijgen van belangrijke inzichten in de werking van de verschillende afdelingen.

Met de juiste software krijgt u direct antwoord op vragen zoals:

  • Is de endoscoop klaar voor gebruik bij een patiënt?
  • Welke endoscopen worden momenteel gerepareerd?
  • Is deze endoscoop gedesinfecteerd?
  • Door wie is de meest recent gebruikte endoscoop gebruikt?

De verzamelde gegevens verschaffen belangrijke informatie voor rapportage aan het management, verbeteringen in service en onderhoud, trainingsdoeleinden enz. Dankzij deze waardevolle inzichten kunnen kritieke workflows volledig worden geoptimaliseerd.